Adrian Jacobsen (25)

Master i Finans på NHH

Adrian-LinkedIn-kopi-aspect-ratio-4-3

Hva har du jobbet med i Orkla i sommer? 

Jeg var Summer Intern i Investor Relations (IR) i Orkla ASA. IR er en del av den sentrale økonomifunksjonen i Orkla. Avdelingen er ansvarlig for dialog med Orklas analytikere og investorer, og øvrig kommunikasjon med kapitalmarkedet. Dette skjer i hovedsak gjennom den kvartalsvise rapporteringen til børs/marked, gjennom deltakelse på konferanser, 1:1 møter med investorer og potensielle investorer, samt gjennom børs- og pressemeldinger.

Jeg støttet avdelingen i arbeidet med kvartalsrapporteringen, herunder sammenstilling av analytikerestimater og «Sum of the Parts» analyser, samt analyse av peer kommunikasjon på relevante tema. Sistnevnte analyse ble presentert i møte med Orklas CEO og CFO til stede. Ut over bistand ifm. kvartalsrapporteringen, har jeg holdt i selvstendige analyser og prosjekter. Dette inkluderte en større analyse av Orklas aksjonærbase over tid og en kontantstrømanalyse. I løpet av internshipet fikk jeg delta i en rekke møter med investorer og analytikere, og slik sett fått et innblikk også i denne delen av IR arbeidet.

Hvordan så en typisk arbeidsdag ut som summer intern?

Jeg jobbet nokså ad-hoc og hadde få dager som var like. Dersom jeg skal skissere en typisk arbeidsdag, brukte jeg store deler av dagen på tildelte oppgaver fra IR-avdelingen, jeg deltok ofte i møter både internt og eksternt, samt at jeg forsøkte å jobbe jevnt med case-gruppen min på en tverrfaglig caseoppgave som strakk seg over hele sommeren.

Hva var det kuleste med å jobbe i Orkla?

Det kuleste var å bli kjent med energiske, inspirerende og ikke minst dyktige studenter fra hele landet. Jeg vil anta at det er få internship hvor man jobber sammen på tvers av så mange ulike utdanninger. Folk studerte alt fra teknologi, økonomi, ingeniør og matvitenskap, noe jeg syntes var utrolig kult.

Hvorfor søkte du deg til akkurat Orkla?

Jeg ønsket å jobbe i et stort børsnotert selskap, hvor ting man foretar seg på jobb har stor innflytelse i et litt større perspektiv. Jeg hadde hørt gode ting om dette internshipet før jeg søkte, og tenkte at dette var en ideell mulighet for en student som ønsket å absorbere kunnskap fra kloke studenter og dyktige ansatte.

Hva likte du best med internshipet?

Det var nok case-jobbingen med andre interns der man fikk spilt på hverandre sine styrker på tvers av utdanning og miljø. På min gruppe hadde vi folk fra 3-4 forskjellige utdanninger, med ulike innfallsvinkler til de fleste oppgaver. Noen var gode på det tekniske, andre kunne matteknologi mens noen bidro med økonomisk innsikt. Dette var gøy å oppleve i praksis.

Hvilke råd vil du gi til årets søkere?

Sett deg godt inn i selskapet og de ulike stillingene, og tenk godt gjennom hvorfor du har lyst å jobbe i Orkla i stedet for et annet selskap. Tenk over hva du kan bidra med, både til den avdelingen du søker deg til, samt ovenfor de andre studentene som du skal jobbe sammen med. Bærekraft er virkelig i høysetet i Orkla, så det skader nok neppe å nevne at man har bitt seg merke i selskapets bærekraftige satsning.

Hvilken Orkla-verdi er viktigst for deg?

Det må være Trustworthy, uansett hva man gjør skal man være til å stole på og alle skal tenke at det jeg gjør skal være av kvalitet.