Landscape-17-scaled-aspect-ratio-16-9

Bærekraft

Gjennom våre merkevarer og vår produksjon skal Orkla Foods Norge bidra til å løse utfordringer innen klima, miljø, menneskerettigheter og forbrukerhelse. I dette arbeidet fokuserer vi på områder der vi kan gjøre størst forskjell, og vi har derfor valgt ut hovedområdene; reduksjon av produktsvinn, resirkulerbar emballasje, positiv helsepåvirking, reduksjon av energiforbruk, og reduksjon av og sertifisering av risikoråvarer. Å ta bærekraftig valg er noe av det viktigste vi som selskap gjør for samfunnet, og vi bruker FN’s bærekraftsmål som en veileder i dette arbeidet. Samarbeid med våre leverandører og kunder er en viktig suksessfaktor og vi jobber gjennom dialog, deling av innsikt og kunnskap, og gjennom konkrete tiltak.