Anders Kristiansen

EFG fra handelsskole og idrettsskole i Danmark, Hammersmith & West London College.

Kristiansen ble valgt inn i styret for første gang i 2020 og er på valg i 2022. Anders Kristiansen har siden 2017 vært Group CEO i Esprit Holdings Ltd. I perioden 2000– 2010 arbeidet Kristiansen i Lyreco som Managing Director i henholdsvis Frankrike og Kina. Fra 2010 til 2011 ledet han Staples i Kina. Fra 2011 til 2012 var Kristiansen Vice CEO i Bestseller Fashion Group China, for han i 2013 tok over som CEO i New Look, hvor han arbeidet frem til 2017.

Kristiansen og personlig nærstående eier 33 900 aksjer i Orkla ASA. (pr. 31.12.2021)