L1040333-aspect-ratio-16-9

Youssouf Traoré føler at han bidrar til å gjøre verden til et litt bedre sted gjennom jobben i Orkla – med riktig emballasje.

Category Manager Carton Youssouf Traoré – Bidrar til en bedre verden

– Det mest givende med denne jobben, er å få være en del av den store bærekraftreisen. At vi i Orkla kan bidra til å gjøre kloden til et bedre sted, sier Youssouf Traoré, som får brukt sitt personlige engasjement i jobbhverdagen.

– Emballasje er superviktig. Når du kommer inn i en butikk, så ser du emballasjen før produktet. Den fanger øyet, og kan påvirke hva du velger å kjøpe. Men enda viktigere er det at emballasjen beskytter produktet og bidrar til at det varer lenger, påpeker Youssouf Traoré.

Emballasje i Orkla-sammenheng betyr enorme mengder bokser, poser, flasker, krukker og esker i materialer som metall, glass, plast, papir, kartong og bølgepapp. Faktisk kjøper Orkla Group inn emballasje for 3–4 milliarder kroner i året. Dette er innkjøp som styres sentralt gjennom Orkla Group Procurement, i tett samarbeid med innkjøpsavdelingene i de lokale selskapene i de landene der Orkla har produksjon og distribusjon. Som kategoriansvarlig for kartongforpakninger, er Youssouf med på å sikre at Orklas produkter har den rette emballasjen innen kartongsegmentet.

– Når vi bruker så mye emballasje, er det helt essensielt at vi har riktig type forpakning til produktene våre. Bruker vi feil emballasje, får det store konsekvenser. Ikke bare økonomisk, men miljømessig også, understreker Youssouf.

– Hva er feil emballasje, egentlig?
– Vi kan gjerne kalle det for problememballasje. Materialer som ikke kan gjenvinnes, for eksempel. Eller forpakninger som blander materialer, som aluminium og plast, på en måte som gjør det vanskelig for forbruker å kildesortere dem. Vi er opptatt av å finne gode, bærekraftige løsninger – og da handler det om å ha leverandører som kan tilby eller bidra med utvikling av slike løsninger.

Fakta

Navn: Youssouf Traore
Stilling: Kategoriansvarlig for kartong
Avdeling: Orkla Group Procurement
Ansatt i Orkla siden: Oktober 2020
Youssoufs beste råd til deg som vil jobbe i Orkla: Vær nysgjerrig! Du blir omgitt av veldig dyktige folk som kan inspirere og gi deg det påfyllet du trenger. Og vær modig, kom med dine beste ideer og innspill fordi forward-thinking og innovasjon er en del av det vi gjør.

Målrettet klima- og miljøinnsats
De siste årene har Orkla jobbet målrettet med å forbedre miljø- og klimafotavtrykket til emballasjen sin, som ledd i sin bærekraftstrategi. Ett eksempel er FUN Light-flaskene, som nå utelukkende blir laget av resirkulert plast. Vaskemidler som Zalo, Blenda og Jif helles i flasker og poser som har en stadig større andel resirkulert plast i seg. Designet på emballasjen endres også for å bedre fotavtrykket. Som boksene med kosttilskudd. Fordi de nå er firkantet og ikke runde, får man plass til flere bokser per pall – dermed frakter man mer produkt og mindre luft enn før.

Denne innsatsen blir lagt merke til. I 2021 ble Orkla tildelt Grønt Punkts pris Plastløftet for å ha redusert bruken av såkalt jomfruelig plast i stort monn. Det har også drysset priser over enkeltmedarbeideres engasjement for mer miljøvennlig emballasje de senere årene. I tillegg er Orkla flere år på rad blitt rangert som et av verdens beste børsnoterte selskaper på klimaledelse, i en vurdering som investorinitiativet CDP står bak. I 2019 besluttet også selskapet å stille seg bak FNs Global Impact-kampanje for næringslivet, som forplikter virksomheter verden over til å gjøre sitt for å nå 1,5-gradersmålet. Orklas eget mål er å redusere sine klimagassutslipp med 63 prosent innen 2025 og 77 prosent innen 2040.

Orkla0419-aspect-ratio-4-3

Stolt over jobben sin
– Jeg er stolt over å være en del av et større team som jobber med å forbedre miljøfotavtrykket vårt. Jeg har et personlig engasjement for miljøet, og det føles riktig å være med på å gjøre noe konkret, ikke bare sitte og snakke om det. Det er spennende når du ser at ting skjer, sier Youssouf.

 

Jeg er stolt over å være en del av et større team som jobber med å forbedre miljøfotavtrykket vårt.

– Hva er din rolle i dette store miljøarbeidet?
– Jeg har tett kontakt med leverandører og ser etter mulige synergimuligheter, slik at hver enkelt fabrikk får den rette emballasjen til sine produkter. Det er ikke nødvendigvis et mål å finne én superleverandør som skal forsyne alle. Noen ganger går vi for lokale løsninger til lokale fabrikker, andre ganger er det mer sentrale løsninger. Hele poenget er at jeg skal ha oversikten for å kunne bygge en portefølje av leverandører som er på linje med Orklas ambisjon om å optimalisere verdikjeden, og sikre innovasjon og bærekraft i tett samarbeid med våre lokale selskaper. Her er det viktig å være tilpasningsdyktig, for selskapene våre styrer seg selv og har sine egne rutiner og prosesser – det er ikke slik at én løsning passer alle, sier Youssouf og legger til:

– Noe av det mest spennende og givende med denne jobben, er å hente inn kunnskap fra leverandørmarkedet og overføre den til selskapene våre. Det skjer mye på markedet, mange jobber med gode, alternative og bærekraftige løsninger. Får vi disse løsningene over til vår egen produksjon og ut til kundene, er det en måte å fortsette bærekraftreisen på. I dette ligger også den sosiale bærekraften – vi vil knytte til oss leverandører som er sterke nok til å overleve en krise. Vi ønsker å bidra til en sunn leverandørkjede, slik at markedet er konkurransedyktig over tid.

Ansatt under nedstenging
På spørsmål om hvordan en typisk arbeidsdag ser ut, ler Youssouf litt først og svarer deretter at det er vanskelig å si:
– Det avhenger helt av når på året vi er. I perioder jobber jeg med planer og strategier innen kategorien. Så skal enkeltprosjektene planlegges og settes i gang, med utgangspunkt i strategiene. Da blir det mange en-til-en-møter med både lokale innkjøpsavdelinger og etter hvert leverandører. Vi pleier også å besøke våre selskaper innen Orkla Group for å presentere planer og diskutere forskjellige løsninger. Akkurat i denne jobben har jeg ikke fått reist noe særlig ennå – jeg ble ansatt midt i pandemien.

– Hvordan var det?
– Det var jo nedstenging overalt, så det var ikke bare-bare å komme i gang og bli kjent med folk. Likevel følte jeg meg inkludert fra dag én i teamet mitt, og jeg er omgitt av supersmarte og dyktige folk. Det gir meg masse påfyll og inspirasjon, det er alltid noen jeg kan sparre med og få innspill fra. I tillegg gir Orkla som konsern medarbeiderne sine gode muligheter for å videreutdanne og utvikle seg. Selv i innkjøpsavdelingen har vi vårt eget akademi. Jeg har en spennende og interessant arbeidsplass.

God på overblikk – og detaljer
– Hva må til for å kunne bli kategoriansvarlig i Orkla?
– Faglig sett bør du nok ha økonomi, innkjøp, leverandørkjede eller annen relevant bakgrunn som basis. Men det er også fint med en bakgrunn som åpner for andre perspektiver, det både trengs og verdsettes. Så kommer forståelsen av hvordan du styrer en kategori. At du kan kjøre prosjekter, og at du har evne til å innta helikopterperspektivet samtidig som du er god på detaljer. Og så lønner det seg å kunne Excel, som er et uvurderlig arbeidsverktøy, forteller Youssouf, som «alltid» har jobbet med innkjøp.

 

Når jeg i privat sammenheng møter andre som prater og prater, så kan jeg sitte med rak rygg og vite at vi gjør det vi kan – og vi gjør det på en riktig og fin måte.

– Jeg har tidligere vært innom både næringsmiddelbransjen og teknologi-sfæren. Men jeg kom tilbake til dagligvare fordi jeg liker å jobbe med feltet. Og så er det bærekraftengasjementet mitt, da. Det å være et sted der du holder på med noe som fører samfunnet i riktig retning. Jeg kjenner litt på det. Når jeg i privat sammenheng møter andre som prater og prater, så kan jeg sitte med rak rygg og vite at vi gjør det vi kan – og vi gjør det på en riktig og fin måte. Det føles godt.