Derfor bør du søke på Orklas sommer internship

Få ekte arbeidserfaring denne sommeren, gjennom vårt populære praksisprogram. Vi garanterer god oppfølging, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig team.

Programmet starter med en felles innledning for alle praktikantene. Du får muligheten til å bli kjent med de andre studentene, samt veilederne som skal følgere dere gjennom sommeren. Deretter blir dere plassert ut i teamene dere skal jobbe i. Altså hva slags avdeling du skal arbeide i på lik linje og sammen med vanlige ansatte.

Du kommer til å få ekte arbeidsoppgaver og ansvar, samtidig som du kan delta på sosiale aktiviteter og kurs som arrangeres.

Vi leter etter studenter fra en hel rekke studieretninger. Du finner alle stillingene nederst på siden.

Hvordan fungerer programmet?

Hva du skal bruke tiden din på er delt opp 80/20, hvor 20 prosent vil være i praksisprogrammet. Tiden her vil dere bruke på caseoppgaven dere skal jobbe med gjennom sommeren. Du vil bli delt inn i grupper med andre studenter, og får tildelt en konkurranse, oppgave eller utfordring som skal løses sammen. Underveis får dere god oppfølging av en veileder.

De resterende 80 prosentene vil være direkte i team. Her vil du jobbe med en rekke ulike oppgaver innen analyse, innsikt, markedsføring, produktutvikling og prosjektarbeid. Mange praksisstudenter blir overrasket over hvor mye ansvar de får, og betydningen av arbeidet de gjør.

Målet med internshipet er at du skal få reell arbeidserfaring, bli godt kjent med Orkla og utveksler ideer på tvers av landegrenser og fagretninger.

Vi ønsker å gi et innblikk i hvordan det er å være i arbeidslivet.

Hvor stor er sjansen for å få jobb etterpå?

Gjennom internshipet håper vi å gi et innblikk i hvordan det er å være i arbeidslivet. Forhåpentligvis kan dette bidra til at du kan ta en bedre avgjørelse om hvilken vei du ønsker å ta i karrieren.

Samtidig håper vi å møte på talenter som har lyst til å fortsette i Orkla etterpå, enten i en deltids- eller fulltidsstilling. Det er stor forskjell på student- og arbeidslivet, noe vi ønsker å ruste deg opp til. Skulle du søke til oss på et senere tidspunkt, er det også en fordel allerede å ha Orkla på CVen og en fot innafor.

Det er dessverre ikke et opplegg for å skrive bachelor- eller masteroppgaver i Orkla, men praksisperioden kan være en god mulighet til å finne en interessant vinkling eller intervjuobjekt til den.

Hvordan søker jeg?

Alle stillingene blir lagt ut på karrieresidene våre. Etter søknadsfristen har gått ut, tar vi kontakt med deg. Alle kandidater blir vurdert på lik linje, etterfulgt av en oppgave og intervju.

Faktaboks

Tidsperiode:             Juni-august, 2023

Lengde:                     Åtte uker, inkludert to ferieuker

Søknadsfrist:            Oktober

Hvem kan søke:       Bachelor- og masterstudenter