Dyrevelferd

I Orkla er vi opptatt av dyrevelferd og har egne retningslinjer for å sikre dyrenes velferd før, under og etter deres produktive liv.

Et bærende element i Orklas dyrevelferdspolicy er det internasjonalt anerkjente prinsippet om dyrenes fem friheter: frihet fra sult og tørst, frihet fra ubehag, frihet fra smerte, skade eller sykdom, frihet til å uttrykke normal oppførsel og frihet fra frykt og (kronisk) nød.

Vi ønsker at dyrenes friheter blir respektert i hele den globale verdikjeden vår. Formålet med dyrevelferdspolicyen er å øke bevisstheten om dyrevelferd, veilede leverandørene våre og bidra til en ansvarlig forretningspraksis.

Orklas retningslinjer for dyrevelferd gjelder for alle animalske råvarer og på tvers av de geografiske virksomhetsområdene våre. Vi har i tillegg utviklet detaljerte dyrevelferdskrav som er tilpasset hver råvaretype innenfor de største kategoriene, inkludert oksekjøtt, svinekjøtt, meieriprodukter og egg. Vi er i ferd med å utarbeide egne krav for fjærkre (for eksempel kylling og kalkun), men noen av selskapene som kjøper de største volumene i denne kategorien, har allerede innført egne krav.