Finans og økonomi

Har du utdanning eller erfaringen innen finans? Da er du velkommen til å jobbe i vår finansielle avdeling som dekker finansiell kontroll, internrevisjon, regnskap og skatt.

Vi har også flere forretningsområder i Orkla, og hver av disse har en egen finansdirektør og finansiell støttefunksjon. Som et av Norges største børsnoterte selskaper trenger vi skarpe hoder i hvert ledd, ikke minst innen økonomi og finans.

Eksempler på arbeidsområder

  • En sentral rolle i finansavdelingen er controller. Det innebærer dypdykking i arbeidskapital, risikomodellering og støtte til de interne finansstrømmene. Du vil også være involvert i å analysere og kommunisere de underliggende årsakene bak våre kvartalsresultater. Du jobber tett med ledergrupper og Investor Relations-avdelingen.
  • Et annet viktig område er finansiell planlegging og analyse. Da jobber du med skatt, forsikring, bank, finans og transaksjonsopplevelser.

Vi har et flott finansmiljø som tilrettelegger for læring og utvikling, uansett hvilket nivå du er på. Vi ønsker å inspirere og utvikle våre ansatte gjennom varierte oppgaver og stort ansvar.

Vi benytter oss også av våre finansfagfolk til ikke-tradisjonelle oppgaver, som salg, forretningsutvikling, IT og HR.

Det er ingen begrensninger når det gjelder karriereveier hos oss, både lokalt og internasjonalt. Et godt eksempel er at mange av våre administrerende direktører kommer fra finans.

Ta gjerne kontakt med karriere@orkla.no om du har ytterligere spørsmål om hvordan det er å jobbe med finans hos oss.