FNs bærekraftsmål

De globale bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Orkla ønsker å bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Vi har i vår bærekraftsstrategi frem mot 2025 definert fem satsingsområder for vårt arbeid: miljø, bærekraftige innkjøp, ernæring og sunnhet, trygge produkter og omtanke for mennesker og samfunn. Oversikten nedenfor viser hvordan vi gjennom arbeidet med disse temaene vil bidra til de globale bærekraftsmålene.

FNs-baerekraftmål-norsk-scaled-aspect-ratio-4-3