Informasjonsteknologi

Som et av Norges største børsnoterte selskaper er det viktig at vi er oppdatert på den nyeste teknologien, og at informasjonssikkerheten ivaretas. Orkla har derfor et eget selskap som samler fagmiljøene innenfor IT. Orkla IT gjør oss i stand til å handle raskt og strategisk på tvers av landegrenser og bistår selskapene med implementering av ny teknologi og digitalisering.

nyansatte-august2022-002-scaled-aspect-ratio-4-3

I Orkla IT får du mulighet til å jobbe innen de spesialiserte områdene i Orklas IT-organisasjon. Du vil være tett på forretningen og samtidig bli en del av et dyktig fagmiljø. Du får jobbe med eksperter innen et eller flere av områdene arkitektur, utvikling, integrasjon, AI, dataanalyse, skyløsninger, Cyber Security, webutvikling, prosjektledelse, drift og forvaltning. Vi jobber med teknologiene til SAP, Microsoft og Salesforce, i tillegg til mye mer. Vi jobber i en agil modell hvor hvert team har ende-til-ende ansvar innenfor sitt område.

Orkla IT leverer produkter og tjenester til de andre selskapene i Orkla. Vi gir råd og hjelper våre ansatte med å få en produktiv hverdag, digitaliserer våre kundeløsninger og våre fabrikker gjennom prosjektimplementering, operasjonelle tjenester og teknologi.

I 2022 er vi over 150 ansatte, hvorav 55 % av lederne er kvinner og den totale kvinneandelen er 40 %. Vi er hovedsakelig plassert på hovedkontoret i Oslo, samt Malmø i Sverige.

Hvis du er i starten av din IT-karriere og ønsker å bli med oss på å bygge fremtidens Orkla, kan vi tilby både sommerjobb og å bli en del av vårt IT Young Professional Program.

Ta gjerne kontakt med karriere@orkla.no om du har ytterligere spørsmål om hvordan det er å jobbe hos Orkla IT.

 

OIT-all1-_v1-aspect-ratio-4-3