Innkjøp og produksjon

Vi er stolt av å stå for hele reisen til produktene våre – fra produksjon til de havner hos forbruker. For å få dette til på en bærekraftig og effektiv måte kreves det mye av oss. Våre innkjøpere jobber direkte med leverandører, og er ansvarlige for at millioner av forbrukere får den kvaliteten de forventer og fortjener.

Vi i Orkla tar ikke lett på hva slags produkter vi utvikler. Vi har forpliktet oss til at vi bruker råvarer som er bærekraftig produsert, og jobber aktivt på prosjekter for å forbedre verdikjeden i alle ledd. Fra kakao som blir til Nidar sjokolade, til kjemikalene som inngår i våre rengjøringsserier.

Her trenger vi flinke folk som holder en høy standard, og sørger for at vi leverer kvalitet. Vi har blant annet dedikerte team som driver store, omfattende forbedringsprosjekter. Vi har mange produksjonsområder og et stort logistikknettverk, som er viktige arenaer for oss.

Vi søker etter deg som har lyst å jobbe med problemstillinger innen innkjøp og produksjon som er med på at vi når våre høye ambisjoner.

Les mer om bærekraft.

Ta gjerne kontakt med karriere@orkla.no om du har ytterligere spørsmål om hvordan det er å jobbe innen innkjøp og produksjon hos oss.