Karin Hansson

Ansattrepresentant i styret

1-aspect-ratio-4-3

Valgt første gang i 2016.
Født i 1960.

  • Ansatt i Orkla Foods Sverige.
  • Tillitsvalgt for Livsmedelsarbetärförbundet i Orkla Foods Sverige AB.
  • Medlem i Orklas Faglige Representantskap og Representantskapets Arbetsutvalg.
  • Medlem i European Works Council.

Hansson og personlig nærstående eier 1 993 aksjer i Orkla ASA. (pr. 31.12.2021.)