AVE9734_final_highres-1-aspect-ratio-16-9

Merkevarer og innovasjon

Merkevarer er kjernen i Orklas virksomhet og verdiskaping.

Merkevare

En merkevare er et begrep som beskriver et sett assosiasjoner, egenskaper og verdier som er knyttet til et produkt eller en tjeneste. Hver dag selges 8 millioner Orkla-produkter. Våre merkevarer spiller ulike roller for mennesker i forskjellige situasjoner, og de velges igjen og igjen – fordi forbruker stoler på dem. En merkevare er et løfte gitt og et løfte holdt.

Fundamentet for en sterk merkevare ligger i en effektiv og oppdatert posisjonering som fungerer som en ledestjerne for alle merkets aktiviteter. En god posisjonering definerer merkevarens rolle i kategorien, bygger på lokal forbrukerinnsikt og svarer på relevante forbrukerbehov. Orklas ambisjon er å bygge merkevarer forbruker elsker.

 

Orklas styrke er lokal forankring, med dyp innsikt i lokale forbrukerbehov - og hvordan dette kan bli kraftfulle innovasjoner.

Innovasjon

Innovasjon er Orklas viktigste verktøy for å skape vekst og er derfor en sentral del av den daglige driften. I vårt innovasjonsarbeid jobber vi tverrfaglig fra idé til lansering. Forbruker-, kunde- og markedsinnsikt kombineres med teknologisk kompetanse og investeringer for å utvikle produkter og løsninger som begeistrer og tilfredsstiller forbrukers behov.

I Orkla har vi to hovedkilder til vekst gjennom innovasjon: innovasjon i form av nye produkter i nye eller tilstøtende kategorier, og innovasjon i kategorier der Orkla allerede har sterke posisjoner. I tillegg er nye vekstplattformer et viktig satsingsområde.

Det jobbes bredt i Orkla med å identifisere innovasjonsmuligheter, både tverrfaglig og på tvers av land, men også i samarbeid med leverandører og eksterne innovasjons- og forskningsmiljøer.

I kjernen av alt innovasjonsarbeid ligger selve brukeropplevelsen, fra smak og funksjon til hvor intuitivt og enkelt et produkt er i bruk. I tillegg er helse- og miljørelaterte aspekter viktige drivere for innovasjon. Prioriterte områder for innovasjon i Orkla er «Smak & Sensorikk», «Helse & Ernæring», «Bærekraft & Miljø» samt «emballasjeinnovasjon».

I årene fremover vil det bli jobbet kontinuerlig videre med å sikre at Orklas lokale merker er forbrukernes førstevalg gjennom å leve opp til vårt mål om å gjøre hver dag bedre med sunnere og mer bærekraftige merkevarer som skaper glede.