Oppfølging av Orklas leverandører

Gjennom Orklas felles system for godkjenning og oppfølging av leverandører sikrer vi at selskapene i konsernet har verktøy og retningslinjer for å foreta risikovurdering, godkjenne og følge opp leverandører av råvarer, emballasje og leieproduserte ferdigvarer.

Leverandøroppfølgingen skjer gjennom egenvurderingsskjemaer og fysiske kontroller gjennomført av Orklas revisjonsteam. Mattrygghetsavdelingen i Orkla utdanner interne mattrygghetsrevisorer og gir opplæring i Orklas system for mattrygghet.

Matsvindel er en voksende utfordring globalt. Som en del av arbeidet med å håndtere nye risikoforhold i verdikjeden inkluderte Orkla matsvindel som eget tema i OFSS i 2015, i tråd med de internasjonale mattrygghetsstandardene. Orklas selskaper er pålagt å gjøre en risikovurdering av råvarene som kommer inn til fabrikk. For å lette selskapenes arbeid med dette utviklet Orkla i 2016 en risikovurderingsmodell med verktøy for hver råvarekategori, som er tilgjengeliggjort for selskapene.

Etiske retningslinjer for leverandører