Untitled_20125-1-aspect-ratio-16-9

Orkla Health – med verden for sine føtter

I Orkla Health jobber et handlekraftig digitalt markedsteam med merkevarer som Möller’s og Maxim. Gjennom internasjonale markedsplasser og e-tailers som Amazon selges norsk helsekost globalt, med stor suksess. Head of Digital Marketing, Camilla Wister Elden, forteller om arbeidshverdagen og livet på innsiden av Digital Sales and Marketing i Orkla Health.

Hva er din bakgrunn i Orkla Health?

Jeg har jobbet i Orkla Health i seks år og hatt ulike roller, men alltid innen digital markedsføring og eCom. Jeg trives virkelig godt her hvor jeg har fått utvikle meg internt. Nå har jeg blitt leder for Digital Marketing og ser det som veldig positivt at det ligger så mange gode utviklingsmuligheter i organisasjonen, også for nye som kommer inn.

Kan du fortelle litt om avdelingen deres?

Vi har tre ulike team i avdelingen. Vi er ni personer og får snart en ny ansatt på plass. De ulike teamene jobber med digital markedsføring, egeneide nettbutikker og globale digitale markedsplasser som Amazon. Möller’s er uten tvil Orkla Healths største merkevare, men også merkevarer som Maxim vokser. Det unike med vår kategori i Orkla-sammenheng er at vi innen helse har en kundegruppe som bruker mye tid på research online. Det gir oss innsikt og data, og vi jobber strategisk for å treffe godt og møte forbrukerne i denne fasen av kundereisen. Vi jobber også tett med Brand-avdelingene i Norge for de ulike merkevarene i porteføljen, med eCom-teamene for å støtte dem i ulike aktiviteter med blant annet innholdsproduksjon, media og performance. Vi bistår de globale markedsplassene hvor vi selger produktene våre, og deltar i prosjekter på tvers av hele markedsavdelingen, som CRM og Consumer Journey Mapping. Det er vår jobb å definere planene for digital markedsføring på både kort og lang sikt, og dermed er det vårt hovedansvar at alle aktivitetene vi gjør er optimalisert. I tillegg bygger og eier vi kanalene for våre prioriterte merker, inkludert ansvar for SEO på hjemmesider og SoMe-kontoer. I Orkla er vår avdeling en av spydspissene for digital markedsføring og salg, og i det ligger det at vi går opp nye veier – og da må vi tørre å prøve ut nye metoder og aktiviteter. Det er noe av det som gjør det vi holder på med så gøy!

Orkla er en stor organisasjon, hvordan samarbeider dere på tvers med andre stakeholders i organisasjonen for å ta pulsen på kundereisen?

Det Orkla tradisjonelt er god på er store merkevarekampanjer som går i pulser. Parallelt går såkalte always-on-løp hvor vi jobber strategisk for å bygge merkevarene på sikt, og her kan vi tillate oss langt mer spisset kommunikasjon. Det som blir viktig fremover er at vi blir enda flinkere til å bruke data og innsikt for å segmentere og treffe ulike kundegrupper, for Orkla Health sin produktportefølje har totalt sett en stor og bred målgruppe. Vi  har et helhetlig blikk på kundereisen, og  jobber med alle deler av den for å være tilstede og hente innsikt om ulike kundesegmenter.

Vi hadde et kundereiseprosjekt for Möller’s i Norge i 2021 der vi samlet all eksisterende innsikt fra ulike stakeholders i hele organisasjonen. Vi skisserte opp hele kundereisen og intervjuet forbrukere. Å snakke med forbrukere gir god innsikt i hva som faktisk skjer gjennom kundereisen. De pekte på såkalte pain points som ga oss innsikt i hva vi kan forbedre. Det vi satt igjen med var en liste med oppgaver, som nå ligger til grunn for mye av det vi jobber med.

Dere har klart å gjøre Möller’s til en god eksportvare blant annet ved å komme dere inn og ta i bruk Amazon som digital markedsplass. Kan du fortelle litt om dette?

Vi har solgt Möller’s på Amazon siden 2020 og UK og Tyskland er de største markedene våre der, men vi selger også en del til Italia, Spania og Frankrike. Internt var vi et nokså lite, men fleksibelt team som jobbet beinhardt for å dette til å skje. I dette tilfellet er hele kundereisen digital og vi har kunnet gjøre internasjonal markedsføring og salg på en kostnadseffektiv og sentralisert måte.  Vi hadde ikke svar på alt da vi begynte, og det er en rekke standarder som skal møtes når man har å gjøre med en aktør som Amazon. Vi var endringsvillige og jobbet utifra “test and learn”-metoden. Hoveddelen av alt vi har lært har kommet gjennom testing. For eksempel fant vi raskt ut at kategorien i UK som har flest søk er “immunforsvar”, mens det i Tyskland søkes langt mer på “vitaminer”. Med den innsikten kunne vi tilpasse og bygge innholdet vårt til å treffe bedre. I 2021 hadde vi 4 nylanseringer via Amazon og vårt totale salg via plattformen var opp imot 14 MNOK. Det er vi fornøyde med.

Hvordan er du som leder?

Jeg er relativt fersk som leder så det kan mine kolleger kanskje svare bedre på, men jeg er en leder som gir fleksibilitet med stor grad av frihet under ansvar. Jeg er tydelig på hva som er målene og det vi ønsker å oppnå, men akkurat hvordan hver enkelt jobber for å komme dit er jeg åpen for.  Vi kaller oss “insightful daredevils” og i det ligger det at vi skal tørre å prøve og feile. Det viktigste er at vi lærer noe hver gang. Jeg forventer ikke at andre skal jobbe akkurat slik jeg gjør. Jeg har lang erfaring innen digital markedsføring og det sier mine ansatte at de ser på som en styrke fordi jeg har forståelse for det operative arbeidet de sitter med. Vi er en gjeng hvor alle har sin spisskompetanse og alle har god mulighet til å komme med innspill og påvirke arbeidet vi utfører sammen.

Hvordan onboarder dere nyansatte i Orkla Health og hvordan er det sosiale arbeidsmiljøet i avdelingen?

Vi har et ganske omfattende onboarding-program. Blant annet har vi en dag der alle nyansatte samles hvor de settes inn i alle de ulike delene av organisasjonen. I vår avdeling sørger vi for å sette opp møter med alle stakeholders vi samarbeider med, vi gir en god innføring i det digitale teamet, møter Brand-avdelingene for de ulike merkevarene og blir også kjent med salgsavdelingen. Hele Orkla Health sitter i samme etasje, så man kjenner fort tilknytning til Orkla Health. Vi spiser lunsj sammen og har en veldig bra kantine, med eget vegetarhjørne. Sentralt holder Orkla fredagspils for de ansatte, og ellers mottar man innbydelser til sosiale sammenkomster gjennom året. Det er et relativt ungt miljø i avdelingen vår med et aldersspenn fra rundt 20 år til rundt 35.

Til en som synes Orkla Health høres ut som en spennende arbeidsplass, har du et siste poeng du gjerne vil fremheve?

Det må være at vi har sterke ambisjoner for vekst innen digital markedsføring og salg. Orkla Health og digitalisering er et viktig satsningsområde det investeres i, og det er også derfor teamet vårt begynner å bli relativt stort. Vi startet den digitale reisen for en del år siden og har kommet langt siden den gang, og sammenlignet med andre deler av organisasjonen er vi langt fremme. Det er både motiverende og gøy å være en del av en avdeling som allerede er en spydspiss, og også et satsningsområde internt.

Orkla Health