Orklas hovedkontor

Orklas hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo. Der holder også alle de norske Orkla-selskapenes hovedkontorer til.

Orklahouse-scaled-aspect-ratio-16-9

Adresseinformasjon

Postadresse: 
Pb. 423 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:
Drammensveien 149
0277 Oslo

Sentralbord:
+47 22 54 40 00