Landscape-23-scaled-aspect-ratio-4-3

Orklas netto null-klimamål verifisert av Science Based Targets initiative

Som et av de første selskapene i verden får Orkla godkjent målet om netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2045 av Science Based Target initiativet (SBTi).

SBTis Corporate Net-Zero er verdens første rammeverk for bedrifters netto-null utslipp, som et bidrag til å hindre de verste effektene av klimaendringene. Det inkluderer veiledning, kriterier og anbefalinger bedrifter trenger for å nå målet om netto null klimagassutslipp, i samsvar med Parisavtalens ambisjon om å minimere global temperaturstigning til 1,5°C.

Som produsent av mat og andre forbruksvarer ligger Orklas hovedbidrag til bærekraftig utvikling i det å tilby bærekraftige produkter. I tillegg til FNs bærekraftsmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon – som utgjør selve kjernen i Orklas bærekraftsarbeid.

Orkla skal først halvere utslippene innen 2030, og så nå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2045.

– Vi er stolte over å få anerkjennelse for de viktige målene våre. Orkla er opptatt av å skape bærekraftig vekst, og vi har kommet langt i å gjøre bærekraftsarbeid til en integrert del av våre forretningsplaner, beslutningsprosesser og den daglige driften. Vi forplikter oss til å nå nullutslipp innen 2045 ved å fremme bærekraftig råvareproduksjon og samarbeide tett med leverandører. Vi skal fortsette å utvikle plantebaserte produkter og sørge for energieffektiv produksjon, og i tillegg redusere matsvinn, sier Inger Johanne Eikeland, HMS-direktør i Orkla.

«SBTi berømmer Orklas ambisiøse mål, som er den mest ambisiøse betegnelsen i denne prosessen», heter det i godkjenningsbrevet fra SBTi.

Press contact

For more information, please contact
Kari Westersund kari.westersund@orkla.no
or Håkon Mageli hakon.mageli@orkla.no