Sertifisering av kakao

Kakao er en viktig råvare i sjokoladeproduktene våre. Vi samarbeider med sertifiseringsorganisasjonen Rainforest Alliance for å sikre at kakaoen vi bruker er dyrket på en ansvarlig måte.

Verdikjeden til kakao er kompleks og består av mange ledd. Små kakaogårder i Vest-Afrika står for nær 70 prosent av verdens kakaoproduksjon. Kakaoen kommer fra kakaobønder i Ghana, Elfenbenskysten og andre land, og før den ankommer fabrikkene våre, er den innom prosesseringsselskaper i Afrika eller Europa. 

Kakaosektoren i Vest-Afrika, spesielt i Elfenbenskysten, står overfor alvorlige utfordringer i form av fattigdom, lav produktivitet og risiko for menneskerettighetsbrudd og miljøforringelse. Det globale forbruket av sjokolade har økt historisk sett, men kakaoproduksjonen faller på grunn av små avlinger, lav landbruksfaglig kompetanse, skadedyr og sykdommer. Alvorlige utfordringer som barnearbeid, avskoging og utarming av jorda henger sammen med underliggende årsaker som fattigdom, lave priser, mangelfull infrastruktur og svake tilsynsmyndigheter. 

I Orkla er vi opptatt av å redusere risikoen for barnearbeid og bidra til å bedre kakaobøndenes inntektsmuligheter og levevilkår. Sertifisering er et viktig virkemiddel for å sikre dette. Rainforest Alliance Certified-programmet (tidligere UTZ) har en helhetlig tilnærming til kakaosektoren. Sertifiseringen sikrer menneskerettighetene, forbedrer landbrukspraksisen, reduserer avskogingen og sørger for at kakaobøndene får bedre levevilkår . Rainforest Alliance har også gode prosesser for å overvåke og følge opp at krav blir etterlevd. Over 80 prosent av kakaoen vi bruker er sertifisert.  

Vi ønsker også å etablere bedre rutiner for sporbarhet, som blant annet vil kunne bidra til å sikre avskogingsfrie verdikjeder og gode forhold for bøndene. Ved å spore kakaoen tilbake til et kooperativ vil vi få bedre oversikt over den fysiske kakaoverdikjeden.